Τρόποι Πληρωμής

Δεχόμαστε πληρωμή μέσω κατάθεση σε λογαριασμό τράπεζας Alpha Bank.
Κάνετε κατάθεση στον λογαριασμό στο όνομα Καρακωνσταντής Ευστράτιος  

1 Alpha Bank.

  Απλός Λογαριασμός: 382-002101-033725 
  Κωδικός IBAN λογαριασμού: GR8801403820382002101033725 

2 Εναλλακτικός λογαριασμός ( Eurobank ):

00260017630201114623
ΙΒΑΝ GR7302600170000630201114623

3 Εναλλακτικός λογαριασμός (Piraeusbank):  

5047021945409

IBAN GR3701720470005047021945409